Свържете се с нас

Люба Шулева - Комитова Управител

За контакти

ул. Стефан Стамболов №120 – ет.6
(в сградата на Проектанска организация и
Кадастъра)
Бургас
България
8000

Телефон: +359887689903; +359885537372