Свържете се с нас

Люба Шулева - Комитова Управител

За контакти

 ул. Стефан Стамболов №120 – ет.6
         (в сградата на проектанска организация и
         кадастъра)
         Бургас 
         България
         8000 

Телефон: +359887689903; +359878552549