Йога – чакрите  

Релкс Антар Мауна

Регресивна медитация Бряг 

Медитация – Аджна чакра

Медитация – създаване на образ