Свържете се с нас

Люба Шулева - Комитова - Управител

За контакти

Адрес: гр. Бургас, ул. Стефан Стамболов №120, ет. 3, ст. 314 (в сградата на Проектанска организация)

Телефони:
+359 887 68 99 03 – Люба Комитова; 
+359 887 01 95 20 – Йордан Червенков;
+359 885 53 73 72 – Мария Червенкова.

Банкова сметка на „Хридая“:

IBAN: BG35BGUS91601006196400