Свържете се с нас

Люба Шулева - Комитова - председател

За контакти

Адрес: гр. Бургас, ул. Стефан Стамболов №120, ет.6 (в сградата на Проектанска организация)

Телефони: +359 883 362554; +359 899 542075; +359 885 537372; 

Банкова сметка на „Хридая“:

IBAN: BG35BGUS91601006196400