Йога води към опознаване на дълбоката човешка същност. Йога може да се разбира като път на себепознание и себеразвитие.

За11 къкво става въпрос, когато говорим за йога?

Морални принципи – Яма и Нияма – първите две части от Осморния път на Патанджали. Как общуваме помежду си и как се отнасяме към себе си? Пътят на йога ни дава тази първа стъпка към промяната – принципите за себеусъвършенстване.
Упражнения за физическото тяло – асани. Тази част от йога възпитава самодисциплина и воля, също така повишава самочувствието и разхубавява тялото. Не на последно място физическите упражнения са изключително здравословни и всички органи и системи се чувстват обновени и тонизирани. Всъщност, основната цел е да постигнем добро физическо здраве и да вървим напред по пътя на развитието си.
Дихателни практики – пранаяма. Те не са просто упражнения за дишането, те са по-висши техники от асаните и чрез тях придобиваме нови способности. Можем да контролираме ума си, можем да успокоим сърцето си. Можем също да използваме жизнената сила, с която разполагаме в по-голяма степен. Дихателните техники издигат съзнанието на по-високо ниво. В това е тяхната същност. Насочването на мисълта към определени места в тялото може да бъде лечебно и съзидателно. Това може да се постигне с концентрация на ума и пълен самоконтрол.
Медитативни практики Много може да се каже за медитацията. Има различни виждания за нея, както и противоречия. Можем да приемем медитацията като път към нашата дълбока същност. Чрез медитацията опознаваме онази страна от себе си, която е забулена от: условностите в живота, от обичаите, навиците, религиозната принадлежност, възпитанието, начина на живот. Медитативните техники са тези, с помощта на които йога се докосва до психиката на човека. По тази причина йога-психологията е уникална система за вътрешна промяна и развитие. Първо се учим на умение за концентрация, по-късно медитираме и така изграждаме своя собствена практика.

Ом Шанти,

Люба Шулева-Комитова