Медитация – курс от 8 урока с Люба Комитова

Ден и час: понеделник от 19:00 до 20:00часа в зала „Анахата“, ет. 6, бул. „Стефан Стамболов“ № 120

Заповядайте в тайнствения свят на медитацията!

От векове умението за медитацията се преподава от учител на ученик. В днешно време разполагаме с богата информация и методи за постигане на медитативното състояние. Същественото обаче е не в популярните и общодостъпни статии, а в няколко основни техники, които съдържат есенцията за промяната, която настъпва в процеса на медитацията. Тази промяна е известна още като трансцедентално състояние, или извисяване на съзнанието. Медитацията има силата да възстановява баланса във вътрешния мир, както и да доведе до разгръщане на скрития потенциал на личността. Всички негативни влияния от външния свят, които водят до натрупване на напрежения се преодоляват успешно, когато се използва медитация.
Като начало ние започваме с най-важните упражнения и постепенно, натрупвайки опит, прилагаме в реални житейски ситуации новите си познания. Това може да бъде контрол на реакциите, запазване на спокойствие, преодоляване на емоционални настроения …
Медитираме, за да живеем в хармония със себе си и другите.
Някой от темите разглеждани в часовете:
1. Медитацията – основни понятия
2. Приложение на медитативните техники
3. Медитацията и влиянието й при тревожни състояния – страхове, фобии, паник атаки..
4. Здравословен аспект и лечебно въздействие.
5. Методи за медитация – основните принципи за постигане на състоянието – медитация…
Темите са много и засягат различни потребности.
________________________________________

Цени и запазване на място:

Таксата е месечна – 30лв. за четири урока;
Еднократни посещения – 10.00лв. – ще се допускат само при места в залата.

Телефон за контакти:
0887 689903 – Люба Комитова