Мастер клас – нов клас от 20.01. всяка сряда от 18:30ч. с Майтри!

Този час е подходящ за хора, които са практикували йога и желаят да задълбочат практиката си.

В този специализиран клас се акцентира върху усъвършнестване на асаните и тяхното заемане, както и дишането по време на заемане и задържане, за да се извлече максимален благоприятен ефект. Включат се и по-сложни техни варианти като изпълнителят трябва да може да направи без притеснение основните пози и да е готов да опита нова, която е продължение на основната с допълнителен елемент към нея.  Също така ще се разучават асани, които са напълно различни от основните, което обогатява практикуващите с нови усещания и допълнително въздейства върху тялото. Всяка нова поза е нова енергия, тъй като винаги има специфично въздействие.

Часовете са разнообразни като всеки час ще се разглеждат различна група пози. Веднъж усвоени асаните, можем да освободим ума си от мисълта за тялото, да се фокусираме върху дъха си или да се концентрираме върху определен енергиен център. Асаните работят върху волята и чувството за самоконтрол над тялото. Водят до вътрешен мир и свеж ум. На физически план те са незаменими като благоприятно въздействие. Практиката е основна част от йога. Думи на Свами Шивананда: „ Един грам практика е равен на един тон теория.”

Асаните са само стъпка по индивидуалният ни път, но не бива да се пренебрегва. Не случайна е мисълта „Здрав дух в здраво тяло”, защото за да развиваме съзнанието си, започваме от овладяване на тялото с асаните, след това дъха с пранаяма и по-късно ума с медитация.. Основната цел, да постигнем добро здраве е – да разполагаме със здраво тяло, за да вървим напред в своето духовно развитие.

За повече информация: 0885 53 73 72 – Мария Кирова-Червенкова.

*Записването е предварително. Местата са ограничени!

Цена на еднократно посещение – 9лв.

Карта за 4 часа – 30лв.