Дишане и дихателни техники

ДИШАНЕТО Когато се говори за дишането обикновено се има предвид процесът на вдишване и издишване. Смисълът обаче, който се влага от гледна точка на йога и въобще на окултните учения е много по-дълбок. Счита се, че навсякъде в природата съществува нещо, което я оживява! Навсякъде съществува някакво движение, а то не е случайно. Понятието, с…

Пранаяма – контролът на ума

Хатха йога прадипика – Контролът върху дъха е контрол на ума. Човешката структура е многоизмерна. Тялото е само най-повърхностния слой. Дъхът е само външният аспект на универсалната жизнена  сила  – прана. Дълбоката същност на прана е Животът, Висшата реалност. Прана оформя поле около физическото тяло, което създава мост между тялото и ума. Контролът върху дъха…