Артистик, Партнер и Акро йога

Тези съвременни стилове йога са освен атрактивни, много емоционално зареждащи и физически укрепващи тялото.

Свами Майтреананда е основател и създател на „Артисик Йога ®“ през 1970 година. Той адаптира древните техники на йога, за да отговарят на съвременните изисквания на живот. В Артистик йога се подготвят комбинации от асани и мудри, които се изпълняват по звуците на музика (най-често мантри). Преминаването от поза в поза с лекота и финес превръщат изпълнението в творение на личността и изразяват хармонията и вътрешната сила на изпълнителя. Получава се една изключително мощна система на йога, която работи по всички физически аспекти – сила, гъвкавост, издръжливост, баланс и ловкост. Освен обаче на физически аспект Артистик йога има влияние и върху духовността на човека.

Има различни видове Артистик йога.

Артистик Йога, чийто акцент е върху хореографията на йога асаните и мудрите. Изпълнява се индивидуално и представлява взаимното свързване между естетически асани и мудри чрез красиви преходи за създаване на каскада от асани и мудри. Изпълнени на музика /мантри/ йогинът се научава да работи  с координацията, времето, дъх, ритмично, мудри, и преместване на концентрацията. Но най-важното за този път духовното обучение е контролът над енергията, самоанализа, интуицията, и изразяване на чувствата. Всеки има собствен стил и техника и не е същото, както и други форми на йога танци или Йога флоу. Всеки изразява вътрешното си усещане, чрез своето изпълнение, което може да бъде под формата на демонстрация. Като разновидност може да се приеме Денс йога, където преливането от асана в асана е под формата на танц.

Артистик йога по двойки – представлява една красива комбинация от асани, изпълнени чрез различни преходи. Не е необходимо позите да са сложни, важно е да има вътрешно усещане между партньорите, плавност на движенията, концентрация и както и те през цялото време да имат допир един с друг. Това допълнително подсилва връзката между тях, сякаш те са едно цяло.

Друг вариант на Артистик е Ритмичната йога по двойки, при която партньорите не се докосват, а изпълняват една и съща асана едновременно. Красотата идва от баланса на двойката, това как се съобразяват взаимно с възможностите на другия, как дишат в синхрон, движенията им са в синхрон.

Акро йога е може би най-силовата разновидност. Комбинират се йога, акробатични упражнения и различни лечебни практики. Тук вече се участват всички умения на партньорите, като сила, гъвкавост, концентрация, вяра в другия. Много силно може да се усети връзката между изпълняващите, изискват се доста умения и труд. Това е един от най-красивите стилове.

При изпълнението на Акро йога има три основни роли: База /лежащ, играе ролята на основа/, Летец /този, който е издигнат над земята и тежестта му е върху базата/ и Спотър /помагащ или пазител е този, който асистира и направлява позите на базата и летеца/.

Самите упражнения могат да бъдат с терапевтичен ефект, подобно на Тай масаж или Йога масаж. Също така могат да бъдат и акробатични, активиращи мускулатурата на тялото.

Партнер йога по двойки – Характерното за Партер йога е, че се изпълнява от двама души, които взаимно си помагат в изпълнението на позите. Между двамата партньори присъства допир, визуален контакт, както и синхрон на дишане и движение. Дори изпълнителите да бъдат с различни физически възможности, асаните се правят до това положение, до което и двамата могат да ги изпълнят с лекота, усмивка и ненасилие.Целта е партньорите да си помагат при изпълнението на асаните като се използва силата на другия и много от нещата, които е трудно сами да изпълним се постигат с лекота. Точно с тази си част, практиката има терапевтичен ефект и спомага не само за правилното изпълнение на позите, но и за опознаване на възможностите на тялото ни. Това е страхотна възможност за изграждане на по-силна комуникация и интимност в почти всякакъв вид взаимоотношения, независимо дали става въпрос за приятелство, член на семейството или друг, важен за вас човек. Позите и последователността им са проектирани по страхотен начин и допринасят за създаване и подхранване на доверието, укрепване на комуникацията и предизвикват смях и добро настроение.

Във всяка една разновидност на тези стилове по двойки партньорите взаимно си помагат. Те разчитат един на друг. Когато практикуваме по двойки сякаш се мобилизираме повече, човек става по-внимателен, по-концентриран, пази другия и себе си. Това подсилва ползите на асаните, освен, че се научават нови и интересни комбинации, често преходите ни помагат за своята лична практика. Усъвършенстваме собствените си умения. Всеки  е изпитал усещането за удоволствие от постигнатото, а когато е взаимно е още по-хубаво. Освен на физически план, това да работиш с партньор работи и на вътрешен аспект. Това да се съобразяваш с възможностите на другия, работата в екип, усещане за съпричастност, взаимност, работят за вътрешното ни осъзнаване.

От съществено значение е правилното поставяне на ръцете на съответните места, натиска, който се използва и цялостното изпълнението на комбинациите от пози. Затова нашите водещи са преминали специализирано обучение от Джулияна Брод, 2011г.