ДИШАНЕТО

Когато се говори за дишането обикновено се има предвид процесът на вдишване и издишване. Смисълът обаче, който се влага от гледна точка на йога и въобще на окултните учения е много по-дълбок. Счита се, че навсякъде в природата съществува нещо, което я оживява! Навсякъде съществува някакво движение, а то не е случайно. Понятието, с което е известна тази сила в йога е прана. Прана – жизнената сила. Според философията на йога жизнената сила прониква в целия Космос, в живата и неживата природа. Какво представлява прана? Жизнена сила, чиито възможности почти не познаваме, само можем да имаме догадки и да се осланяме на древни писания стигнали до нас от мъдреците, учителите и техните последователи. Навлизайки, чрез дълбинни практики и опознавайки своята природа, човек придобива по естествен път някаква представа за силите, от които произлизаме и които са в основата на целия ни живот. Животът преди нас и този, които идва след нас.

За да сме наясно каква е ролята на прана и връзката й с физическото ни съществуване е нужно да се знае, че човекът познава много малка част от цялостната си структура. Това не е новост  и дори не звучи обидно. Нивото на разбиране на човека се определя от  степента на неговата еволюция, нищо повече. Човек може да знае за себе си толкова, колкото умът му позволява. Умът на човека е само една от степените, характеризиращи разума или съзнанието, но на най-ниското му ниво.

Всъщност енергията и умът са свързани. Енергията е силата, най-общо казано – прана. С мисълта си можем да контролираме енергията си или прана. Чрез дишането си също контролираме енергията си.  Точно на този принцип работят методите за въздействие върху физическото тяло. И тъй като вече знаем, че структурата на човека е многоизмерна, става ясно още нещо – енергията е навсякъде, прониква през всички възможни измерения на съществуването. И ако на най-обикновения за разбиране план – физическото тяло, се случи нещо то мигновено чрез енергията то се случва и на другите измерения от структурата. Енергията се движи по така наречените канали или потоци – нади. Съществуват и енергийни завихряния – чакри. Те са възлови места, където енергията е концентрирана и специфично обособена. Чакрите са много важни, но те не се намират във физическото тяло и въздействие върху тях, както и от тях може да се направи съзнателно само с определени техники. Спонтанно може да се усетят, ако се насочи вниманието към техните характеристики и начинът, по който се проявяват на физически план. Чрез различни техники с дишане се повлиява на енергията, оттам отново на физическото тяло. Чакрите също се влияят от дишането и може да се постигне активирането им.

Това е възможно най-краткото и опростено обяснение на връзката между дишането и енергията. Неслучайно в Хатха йога прадипика се казва: «Контролът на дъха е контрол на ума.»

Едно упражнение:

Нека да си представим за миг, че вдишваме нещо, което е сила, мощна и чиста, а не просто въздух. Как мислите, дали ако го усещаме като сила, въздухът няма да има друго значение за нас. Как се чувствате след като си го представите?

Сега си представете, че въздухът е тъмен и тежък. Как се чувствате с тази мисъл? По различно ли е от преди малко?

Прана има не само във въздуха и не е само един тип. В йога подробно се разясняват десетте типа прана в човека.

Целта от пранаяма – наука за дишането е :

1.        Поглъщане на прана във финото енергийно (астрално) тяло, чрез визуалнизиране на процеса.

2.        Увеличаване на енергийния поток през фините надита.

3.        Превръщането на тази фина енергия в жизнена енергия. Това се постига посредством чакрите, които свързват фините надита с физичното тяло.

4.        Увеличаване циркулацията на тази енергия през кръвоносните съдове, нервите и меридианите.

 

Човешката структура представлява – физическото тяло и ум, които познаваме + другите така наречени обвивки, за които има няколко версии като броя на обвивките е различен. Тук предлагам една от тях. Така придобиваме, макар и бегла, все пак представа за понятието – друго измерение на съществуването. И още нещо – във всяко измерение има различна форма/ниво на съзнание.

Според древните учения / Тайтирия упанишада / човешкото същество съществува едновременно на пет нива – обвивки, коши:

1.         Анамая-коша, състои се от храна, материалното тяло.

2.         Пранамая-коша, състои се от жизнена сила, биоенергийно поле, обгръщащо материалното тяло, астрално тяло.

3.         Маномая-коша, състои се от ум, манас, свързан със сетивните възприятия.

4.        Виджнанамая-коша – обвивка от интелигентност, висшият ум, разграничаващо разбиране.

5.         Анандамая-каша – обвивка от блаженство. Енергийно поле, чрез което индивидът се свързва с висшата реалност, която е блаженство по своята същност.

В заключение – всяко от измеренията със своите особености е важно и не е за подценяване какво се случва в него. И въпреки че, всички те съществуват едновременно не се осъзнават едновременно! Това умение може да се развие. На това се казва – интересна и трудна задача. Има ясни разграничаващи показатели, които недвусмислено определят различните измерения и ако някой твърди, че спокойно пребивава едновременно в няколко такива, е вие си направете сами изводите, доколко това е възможно и ако още си мислите, че е лесно, опитайте със самоконтрола на ума като начало.

 

Някой сентенции

¨ Дъхът – външният аспект на прана – жизнената сила.

¨ Жизнената сила създава мост между тялото и ума.

¨ Контролирането на дъха в йога не е просто поемане на кислород, а регулиране на потока прана и на умствените процеси.

Пранаяма  произлиза от  прана – живот, жизнена сила и  аяма – разширяване, продължение

¨ Вълните, трептенията на прана се проявяват чрез ритъма на дишането.

¨ Дишането може съзнателно да бъде повлияно, променено.

¨ Първа задача е да се хармонизират различните потоци в тялото

¨ Втората – жизнената сила да протече по Сушумна нади

Навлизане във висши състояния на съзнание

Контролът на дъха е контрол на ума

Чрез правилното регулиране на жизнената сила се влияе върху:

¨ Нервната система

¨ Телесните функции

¨ Достъп до по-фините измерения на съществуване.

 

Техники

Пълно йогийско дишане

Вдишване – първо се повдига коремът, след това се разтварят гърдите и накрая се повдигат раменете, за да достигне  въздухът до гърлото.

Издишване – последователността е същата – коремът се спуска надолу и навътре към гърба, гърдите се отпускат, раменете също.

Полза: освобождават се белите дробове от застоялия въздух и се зареждат със свеж, чист въздух. Дълбокото дишане забавя пулса и успокоява ума. То е полезно за нервната система и особено в напрегнати ситуации.

 

Уджайи пранаяма – Загряваща тялото практика. За постигането на такъв ефект се издишва само през лявата ноздра. Уджайи се изпълнява по следния начин:

Стяга се глотисът на гърлото /гласният отвор/ и при дишането се чува лек шум. дишане със стегнат глотис на гърлото. Не трявба да има усещане за дишане през ноздрите. Въздухът сякаш се удря в горната част на ноздрите и след това в мекото небце.  Може да се практикува във почти всички пози, също така заедно с много от мудрите. Може да се изпълняма продължително, от няколко минути до няколко часа.

Полза от Уджай пранаяма:

  • Има много фино въздействие върху цялото тяло.
  • Успокоява нервната система и човек придобива ведро настроение.
  • Помага при безсъние, благоприятна е при високо кръвно налягане и за намаляване на сърцебиенето.
  • Има проветряващ ефект върху белите дробове, отстранява слузта. Това е отлична подготвяща медитативна практика. Има фино въздействие на психично ниво.

Капалабхати пранаяма – изчистване на предните дялове на мозъка.

Силно издишване, при което се издърпва корема навътре към гърба. При вдишването коремът се връща обратно в изходното си положение, спонтанно. Издишването е рязко, бързо и се чува шум от ноздрите. Започва се с 10 дишания, след време броя се увеличава. Правят се 3 до 5 кръга. След завършване на всеки кръг от 10 дишания се поема дълбоко въздух и се издишва, може да се направи Уддияна бандха. След завършване на практиката се концентрираме в междувеждието и се осъзнава празно пространство, всепроникващ покой и празнота на ума.

Полза: Пречиства Ида и Пингала нади и премахва разсейването на ума.  Енергизира ума и той е готов за умствена работа. Подготвяща практика за медитация.

Брамари – жужене на пчела

Изпълнява се в поза удобна поза с кръстосани крака или Ваджрасана. Очите са затворени, поема се въздух и се запушват ушите. Произнася се звукът Оммммм многократно. Слушат се звуците, които отекват в главата.

Тази техника води до успокояване на ума и освобождава от напреженията. Това е предмедитативна практика.

 

Този материал е подготвен от Люба Комитова с намерението да се информира всеки желаещ да направи опити за самоконтрол на дишането и ума чрез дихателни техники.