Раджа йога

            Раджа йога  може да бъде разбирана като цялостна практическа система, основана на „Осморния път“, достигнал до нас от древния мъдрец Патанджали (около 200г.пр.н.е.). 

               Осемте части на йога са свързани и се следват едновременно, а не по отделно. В този смисъл това е Интегрална йога, тоест – цялостна система, която дава всичко необходимо за себепознание и реализация на човека, който я практикува. За да изясним какво точно стои в основата на тези йога практики е нужно да познаваме осемте части, поне за обща култура.

 Осморния път включва: Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратяхара, Дхарана, Дхяна, Самадхи. Първите четири части често се свързват с понятието Хатха йога.

 и засягат моралните възгледи, асаните – физически упражнения и техниките за дишане в йога. Вторите четири части са насочени към способностите за концентрация, контрол на ума и емоциите, умението за релаксация и медитация, както и постигане на духовна извисеност и развитие. 

За хората, които започват да се занимават с йога е важно да знаят, че напредък се постига чрез практикуване на цялостната система като прескачането на някоя от частите на Осморния път води до дефицит от лични преживявания и съответно от адекватна преценка за това какво се постига чрез йога.

            За Хахта йога 

Яма и Нияма  –  тези две части, първи от Осморния път, са свързани с моралните принципи в йога. В тях се формира разбирането за грижа и отношение към външния свят и към себе си. Без работа и разбиране на смисъла от Яма и Нияма не може да се говори за развитие в йога, защото в тези две части се засягат личните концепции за правилно и неправилно отношение в живота като цяло. 

Асана – йогийска поза. Практикуването на упражненията изисква прецизно изпълнение, което е описано в школите по йога. Въпреки някой разминавания, произтичащи от различните виждания на учителите в школите, асаните следват физиологичните и анатомични особености на човешкото тяло като целта е да се постигне здраво и поддържано тяло, готово за по-висшите практики като медитация, примерно.

Пранаяма (дихателни упражнения) – те са неразделна част от всяка йога практика и се усвояват заедно с асаните, както и като отделни практики. Пранаяма ни въвежда в невидимия свят на енергията, която оживява материята, защото всъщността си Прана е жизнена енергия. Практикувайки пранаяма придобиваме нови усещания и разбиране за себе си, за другите около нас и природата.

Следващите четери части на Осморния път са по-висши практики, тъй като развиват специфични умения като работа с ума и емоциите, и постигане на вътрешна храмония. Ако практикуваме примерно медитация, това означава, че излизаме от рамката на понятието Хатха йога и навлизаме в Раджа йога.

Пратяхара (отдръпване от сетивата) – практикуването на йога нидра, антар мауна и други познати като релаксиращи техники методи спадат към Пратяхара. За да се постигне релаксация или медитация се преминава първо през отдръпването от сетивата, което е предпоставка да се научим да медитираме.

Дхарана – концентрация. Дхарана можем да практикуваме не само по време на йога. Можем да тренираме това умение в ежедневието си като си поставяме цели и наблюдаваме как реагира егото ни, как постепенно във времето все повече ставаме господари на своите реакции. Концентрацията изисква много опит и реалистична оценка за собствените ни преживявания по време на пракиката.

Дхяна – медитация. Когато започнем да медитираме се повдига завесата на дълбинното знание, на същността и силата, която дава криле, но не за да виждаме света отгоре, а в детайлите и смисъла на съществуването.  За постигане на медитация се използват различни методи.

Самадхи е състояние известно като свръхсъзнание. Според йога, това е високо извисено съзнание, отвъд границите на стандартната представа за човешки интелект.

Освен изброените осем части в йога се практикуват – мудри, бандхи и мантри, които допълват чудесно картината на йога. Мудрите са известни със своето почти мигновено въздействие, стига да се изпълнят по правилния начин и нужното осъзнаване. Бандхите – това са техники за концентриране на енергията в определени точки на тялото, от което се подобряват функциите на органите в тази област на тялото. А колкото до мантрите – магията на звука е известна отдавна. Това е още един от начините за въздействаме на ума,  баланс и контрол на емоциите.

Нашата цел е да практикуваме йога като спазваме, до колкото може в съвременния начин на живот, основните принципи на системата за развитие и себепознание – йога, достигнали до наши дни от мъдреците, чрез техните послания в текстове и притчи, и йога школите. 

Ом Шанти!

Люба Комитова

(Ом – космическият звук, Шанти – мир :))

Телефон за контакти: Люба Комитова – 0887 689903