Интегрална йога

               Интегралната йога може да бъде разбирана като цялостна практическа програма, основана на „Осморния път“ – основата на йога. 

              Осемте части на йога, известни като „Осморния път“ представляват система, следването на която се осъществява едновременно, а не по отделно и обобщава смисъла на понятието – Интегрална йога. За да изясним какво точно стои в основата на тези йога практики е нужно да познаваме осемте части, макар и съвсем елементарно. Първите четири са по-скоро свързани с физическото

 ни тяло, моралните възгледи и техниките за дишане в йога, а вторите четири са насочени към способностите ни за концентриране, релаксация, медитация и постигане на духовна извисеност, което се счита за особено постижение и малцина успяват да го постигнат. 

            Практиките по Интегрална йога включват:

Асана – практикуваме упражненията като следваме точно и прецизно техниката, отвеждаме внимателно мисълта си в точките за концентрация и след известно време постигаме дълбинно отпускане, медитативно в самата поза. Асаните влияят не само като здравословни упражнения, те се явяват врата към следващите техники.

Яма и Нияма  – на тези две степени, първи от Осморния път, отдаваме нужното внимание като засягаме темите за моралните принципи в йога, в часовете.

Пранаяма (дихателни упражнения) – те са неразделна част от всяка йога практика и се усвояват заедно с асаните, както и като отделни практики.

Пратяхара (отдръпване от сетивата) – практикуваме йога нидра, антар мауна и други познати като релаксиращи техники методи. Пратяхара е важното свързващо звено към медитацията.

Дхарана и Дхяна – концентрация и медитация. Тези две прекрасни умения развиваме постепенно като във всеки час по Интегрална йога се отделя време и за тях.

Относно състоянието Самадхи, то е тема, която засягаме и анализираме повече в специалните часове за медитация.

Освен това практикуваме и мудри, бандхи и мантри, които допълват чудесно картината йога. Мудрите са известни със своето почти мигновено въздействие, стига да се изпълнят по правилния начин и нужното осъзнаване. Бандхите – това са техники за концентриране на енергията в определени точки на тялото, от което се подобряват функциите на органите в тази област на тялото. А колкото до мантрите – магията на звука е известна отдавна, това е един от начините да въздействаме на ума си, да се балансираме и контролираме емоциите…

Надявам се да съм успяла да внеса усещането за разбиране  относно практиките по Интегрална йога. 

Ом Шанти!

Люба Комитова

(Ом – космическият звук, Шанти – мир :))

Телефон за контакти: Люба Комитова – 0887 689903