УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АСАНА

Йога е път познат на човечеството от древни времена като се е практикувала в различни части на света. Преподавала се е от учител на ученик и се съхранявала в различни школи по йога. В древните писания са предадени на човечеството йогийските практики и философия. За да се практикува в днешно време, йога се адаптира към особеностите на обществото. Това не отслабва нейното въздействие, напротив, превръща се във възможност, в пътечка към по-добър живот и вяра в себе си.

Асана – това са физическите упражнения на йога. Практикуването на йога асани дава на човека здраво и красиво тяло. Асаните работят върху волята и чувството за самоконтрол над тялото. Водят до вътрешен мир и свеж ум. На физически план асаните са незаменими като благоприятно въздействие. Практиката е основна част от йога. Думи на Свами Шивананда: „ Един грам практика е равен на един тон теория.”

С развитието и по-доброто познание на анатомията на човешкото тяло се обогатява и начинът на изпълнение на йога асани. Вътрешното усещане е водещ източник, но инструкциите, асистирането и правилно заетата поза води до сигурен ефект. За това в съвременните школи участието на водещия, освен да дава инструкции е и да асиститира, като намества и подпомага учениците при усвояването на основните пози.

В курсовете за начинаещи се отделя време и внимание на асаните, както и на теорията, дишането, бандхите и много други важни аспекти на йога. В този специализиран час „Йога асана – надграждане” се опитваме да усвоим или подобрим изпълнението си на основните асани, както и на техни варианти. Часовете са разнообразни като акцент са определена група пози. Фокуса е върху правилното положение на тялото, за да се предотвратят евентуални болки или наранявания. Освен изпълнението, друг акцент е дишането по време на тях, както и задържането в дадена поза, за да се извлече максимален благоприятен ефект.Веднъж усвоени, асаните могат да се надграждат и изпълняват самостоятелно или в група, като когато освободим ума си от мисълта за тялото, можем да се фокусираме върху дъха си или да се концентрираме върху определен енергиен център.

Асаните са само стъпка по индивидуалният ни път, но не бива да се пренебрегва. Не случайна е мисълта „Здрав дух в здраво тяло”, защото за да развиваме съзнанието си, започваме от овладяване на тялото с асаните, след това дъха с пранаяма и по-късно ума с медитация.. Основната цел, да постигнем добро здраве е – да разполагаме със здраво тяло, за да вървим напред в своето духовно развитие.

За повече информация:

0885 537372 – Мария Червенкова