329139-10123-121religion_sweden21ЙОГА И РЕЛИГИЯ

Йога е актуална тема и през последните години привлича вниманието на все повече хора. Тя е пътека към себеусъвършенстване и себепознание. Понятието – йога и понятието – религия са две различни неща. Поради факта, че йога се е съхранила и развила в Индия често се прави връзка с религиите в Индия. В нашето общество съществу
ва много бегла представа, с какво всъщност се занимава йога. Навлизането в тази необятна наука е дълъг процес и е свързан с теория и практика.

Йога не е религия!

Медитацията не е опасна, тя трябва да се практикува под ръководството на опитен учител!

Когато се говори за медитациите, за нирвана и други състояния на съзнанието, нека да направим кратко пояснение. Медитациите са техники за постигане на вътрешен мир и хармония. Това в повечето случаи е полезно и приятно, освен когато не се постигне умението да се медитира. По-дълбоките нива на медитацията са свързани с разширяване на съзнанието и едва ли има нещо по-добро, което може да се случи на човек. До това състояние обаче са стигнали много малко хора в света. Еволюцията е дълъг процес. Йога е път на еволюция. Практикуването на упражненията, дишането и медитациите са изпитани и дават изключителни резултати на всеки, който се занимава редовно и под контрола на квалифициран учител. Не е случаен интересът на хората към йога. Една от причините е че йога не е религия. Йога никога не застава срещу вярванията на хората. Всеки изповядва своята религия и това не пречи да се занимава с йога.

Йога е една възможност и е реална наука за тялото и ума. Техниките от йога се ползват и като терапия при физически проблеми, и като методики за преодоляване на психически дискомфорт.

Нека да анализираме на кратко йога в България. В различните центрове се водят съответно различни системи на йога. В Българска Федерация по йога всеки клуб притежава законен статут – лиценз от МФВС и би следвало да се има доверие на това, което се практикува поне в тези клубове. Изопачаването на йога е опасно и неконтролируемо.

Нека обърнем поглед навътре в себе си и да намерим своето място в света. Това проблем ли е за другите? Не йога е проблемът, а умът, който го търси.