Йога е познание от древността, което ни води към себе

реализация. Теориите на йога са много и обхващат всички аспекти на човешката същност. Когато говорим за човешката същност се изправяме пред  различните гледни точки на източника с информация, които ни е попаднал. Колкото школи съществуват толкова гледни точки са на лице. Къде тогава е истината? Всеки човек, търсещ  пътя за своето развитие избира нещо, в което да вярва. Пътят на йога се състои от различни пътеки. Къде е мястото на спорта, когато говорим за йога? Този въпрос е важен, защото в болшинството си хората не разбират, че две04 Jun 2001 --- Yoga position --- Image by ©LWA- JDC/CORBISте понятия – йога и спорт имат връзка. Тази връзка е древна и е най-разбираемата, най-близката до човека в посока на понятието йога. Защо ли това не е известно на широкия кръг публика Има въпроси, чиито отговори е най-добре да намерим сами.

Спорт – здраве – сила – енергия. Йога – здраве – сила – енергия. Идеята за йога като спорт идва от Индия, тъй като за практикуването на йога не е необходимо скъпо оборудване, както и че хора от различни сфери на живота могат да постигнат много от нея. От там тръгва и идеята за състезания, които са се провеждали на публични места. Целта е младите хора да видят красотата, осъзнатостта и овладяното тяло и да се поинтересуват от другата, филосфска страна на йога. Състезания вече се прожедат от 2000 години като естествено през годините се e променяло и самото им провеждане. Приема се, че в този им вид се провеждат вече 200 години. Стремежа е да се покаже едно правилно, красиво изпълнение на пози, което е осъзнато и изпълнено с блаженство и наслада, с мудри и правилно дишане. Не е важна сложността на асаните, тъй като напредъкът в йога се проявява предимно във вътрешен план и чрез демонстрацията хората могат да видят една малка част от всичко това. Има и стилове специално създадени, където целта е да се покаже по-добро изпълнение на йога асани, където акцента е в изпълнението на позата като колуминация на самоконтрол и красота на физическото тяло. Важен е начинът, усещането, духовното излъчване и осъзнаване на това което правим, изразено чрез заемането на дадена асана. Човек показва не само физическото ниво, до което е стигнал, но и нивото си на осъзнаване.

Асаните са тази област от йога, която показва до къде умеем да владеем тялото си. Доколко се справяме с асаните показва, че тялото не е оставено да ленее и да се занемари и че въпреки възрастта то е останало подвижно, фино и здраво. Именно това е целта от йога асаните. Тялото трябва да е поддържано с упражнения, които укрепват мускулите, органите, тонизират и освежават цялостно физиката и психиката. Силата на асаните е неопровержима. В асаните се съвместява – красота, сила, вглъбеност, осъзнаване и най-после – хармония на тялото и духа.

Йога е в самия живот. Тя е изтъкана от правила и норми, от възгледите на развития индивид към съвършенство и към съзидание. Неразделна част от йога е стремежът да намерим естествените сили на тялото и да ги владеем. Всяко упражнение изпълнено в йогийски стил е благодат за тялото и душата.

Понякога забравяме, че за да се чувстваме добре е нужно движение. Всяка болест, всяка физическа болка или дискомфорт могат да се прогонят чрез движение. Другата страна на нещата е философията. За да стигнем до философията обаче, трябва да направим едно усилие на физически план, защото това тяло е живо, а всичко живо е движение. Асана е движение на тялото. Теорията е истина и е възможна за осъзнаване, когато има воля, която да задвижи системата. Тази воля движи света напред, тя е силата на съзиданието, тя е вятърът, който изхвърля нечистотиите от морето.

Тих и спокоен е сънят, когато бурен е бил денят.