Нямphoto_big_3520811а живо
същество, което да не е част от Цялото. Няма сила по-мощна от волята за живот. Няма сила, която да спре човека тръгнал по пътя към съвършенство, към скритата в него дълбока същност.
Всичко което се случва е реалност. Съществуват обаче и други реалности. Това е като да чуеш мислите си, да докоснеш уханието, да вкусиш аромат.
Разбирането на човешката природа е въпрос, който вълнува хората още от древността.
В човека е заложен инстинкт към себе-усъвършенстване. През своята еволюция той е постигнал известно ниво на интелигентност и донякъде е развил своя потенциал. Това далеч не са реалните възможности на човешкото същество.
Посланията, от които получаваме информация за същността на човешката природа са древните писания. Йога е древно учение за живота, за човека, за Вселената. Йога е път, който води към себепознание и себереализация. Уникална система, достигнала до нас, за да ни води като пътеводна светлина в трудни моменти, отваряща врата към нови пространства.

статия – Люба Шулева-Комитова