СВЕЩЕНАТА МУЗИКА НА ЧАКРИТЕ

ПЪТЕШЕСТВИЕ ПРЕЗ ЧАКРИТЕ

Всичко във Вселена е енергия. Това е научен факт. Като част от тази вселена ние хората също сме енергия. Космическата енергия, наречена Прана влиза в тялото като водопад през върха на главата. Ние не можем да живеем без прана. Всъщност ние сме съдове, които събират и трансформират прана чрез използването й. Прана се събира в енергийни центрове в нашето тяло, наречени чакри. Тази дума означава колело, защото чакрите представляват водовъртежи, завихряния, те не са пасивни. Чакрите са много на брой, но седем от тях са главни и съответстват на нервни плексуси или органи/жлези. Осмата чакра съответства на магнитното поле на тялото.

По време на този курс ще работим последователно със всяка чакра, започвайки от основата – първата чакра и завършвайки след 10 урока с най-фината – магнитното поле или аурата. Не мислете, че някои чакри са по-важни от другите. Както всеки звук в една мелодия има своето място и роля за финалната хармония, така и всяка чакра трябва да бъде в синхрон с останалите за да създадем свещената музика на нашето свещено тяло. И точно както и в музиката – ако една нота звучи фалшиво това създава неприятно усещане. Може да го наречете дори болест. Кундалини йога балансира всички чакри и по този начин подобрява функционирането на тялото и хармонията между тялото, ума и душата. Което всъщност наричаме здраве.

За курсът провеждан при нас до този момент можете да научите повече от следващите редове.

Този курс е предназначен за начинаещи в кундалини йога, но ще е от полза

и за по-напреднали практикуващи.

Включва 10 урока по кундалини йога по системата на Йоги Баджан.

Кундалини йога е йога на осъзнаването. Чрез практикуването й ние

повишаваме своето осъзнаване. По време на целия урок вниманието се

насочва навътре, към ставащото  в нашето тяло, ум, емоции.

КАКВО ВКЛЮЧВАТ:

КРИЯ – крия означава действие. В кундалини йога така се нарича точно

определена последователност от упражнения /асани/, които водят до

конкретен, предвидим резултат. Този резултат е осезаем почти на

физическо ниво, още по време на урока. В кундалини йога са обединени

стотици крии с различен акцент, макар че всяка една от тях е завършена и

самодостатъчна. В този курс ще включим крии, които са подходящи за

начинаещи, а за хората с опит ще бъде предизвикателство тяхното

перфектно изпълнение.

ПАРАНЯМА: Ако не владеем дишането си не владеем живота си. Във

всеки урок, съгласно традицията ще бъде включена и пранаяма. Ще бъдат

подробно обяснени базовите дихателни техники  в кундалини йога –

огнено дишане,  дълбоко дишане, ситалипранаям, пранаям аз емоционален

баланс, както и много други.

МЕДИТАЦИЯ: в класа по кундалини йога една от целите на физическата

крия е да ни подготви за медитацията. В кундалини йога съществуват

стотици медитации, отново с различен акцент. Във всеки урок ще бъде

включена различна медитация, за да придобиете опитност и да изберете

най-подходящата за вас. Чрез медитацията ние опознаваме различните

страни на своя ум и развиваме своя неутрален ум.  Едно от определенията

за йоги е човек, който е отвъд дуалностите.

МАНТРА: Ман означава ум, а тран – вълна. Чрез мантрите се променя

честотата на ума, т.е на мозъчните вълни. В кундалини йога се използват

много често практики с мантра. Понякога те са част от крията, а понякога

са основата на медитацията. Понякога се изпълняват наум, но по-често – на

висок глас. Всеки урок започва и завършва с мантра, като символ на

създаване на свещено пространство-време за практикуването. Мантрите са

изключително ефикасно и лесно средство за навлизане в състояние на

медитация.

РЕЛАКСАЦИЯ: По традиция всеки урок завършва с пълна релаксация.

Освен това след повечето упражнения от крията също има кратка

релаксация – от 30 секунди до 3 минути. Целта им е интегриране и

запазване на достигнатото състояние. След всяка крия, а и след всяко

упражнение ние променяме нашата вибрация, като я повишаваме. Ако

обаче не насочим умишлено вниманието си към тази промяна и не й дадем

време да се затвърди и да стане част от нас тя ще отмине незабелязано.


Телефони за повече информация: 
0887689903 – Люба Комитова