Мантра – силата на звука.

Какво е звукът и как да разбираме мантрите като понятие. Всеки звук има вибрация. Мантрите излъчват вибрации, пулсации, които имат уникално въздействие върху ума, тялото, психиката. Мантрите са думи, срички и цели изрази на санскрит. От древните мъдреци до наши дни е достигнало учение за мантрите – мантра – видя, мантра йога. Според учението мантрите могат да отведат съзнанието на по-високо ниво, или да допринесат за развитието на човешката еволюция. Коренният звук, звукът, които отеква в дълбините на човешкото сърце и космоса е ОМ. Цялата вселена пулсира, изтъкана е от фин звук, този звук прониква на всички нива в проявения свят. Има неща, неизвестни и недостижими за човешкия ум, това е факт. Мантрите ни отвеждат в едно друго измерение на съществуването. Те са сила, мощ и предизвикателство. Една дума може света да обърне или едно сърце да стопли. Една дума може да направи чудеса. Само развитото съзнание може да проведе тази енергия и да я направи използваема. Това е част от еволюцията. Сътворени от сила, която не познаваме, ние сме дарени с енергия и светлина. Пътят човешки, стъпка по стъпка към тайнството на живота ни води. Ом Намах Шивая!!

Киртан е част от Нада йога (йога на звука) и представлява пеене на мантри. Водещият пее мантрата на санскрит (ред по ред), а групата повтаря след него. Включен е и музикален съпровод, но може да се изпълнява и акапелно. Енергията се вдига, а темпото по естествен начин се увеличава. Баджан – при него водещият изпява цялата мантра, след което всички запяват заедно.

Мантри, които се изпълняват в нашите часове:

Мантра  за успешно начало на всяко начинание, пее се в началото на йога практика

Шанти Пат

Ом саха на вавату

Саха нау бхунакту

Саха вийрям караваавахе

Теджас вина вадхи тамасту

Маа видвиша вахее

Ом Шанти, Шанти, Шанти

Хари Ом

превод :

Моля се да ни закриляш нас двамата – Учител и ученик,

да ни подкрепяш, да ни даряваш със сила,

мъдрост и кураж и нека мислите ни бъдат чисти

и начинанията ни да бъдат успешни.

 

Мантра за мир, която обикновено се пее в края на заниманията

Асато маа сат гамая

Тамасо маа джотир гамая

Мритьор маа амритам гамая

Сарвейшам свастир вхавату

Сарвейшам шантир вхавату

Сарвейшам пурнам вхавату

Сарвейшам мангалам бхавату

Локах самастах Сукхино Вхаванту

Ом траямбакам яджамахе

Сугандхим пущивардханам

Урварукамива баандханат

Мритьормукшиям амрита

Ом Шанти, Шанти, Шанти, Хари Ом

превод:

 От неистина води ни към истина, от тъмнина води ни към светлина, от невежество, води ни към знание. Нека всички същества живеят в щастие,  Нека всички същества живеят в мир,  Нека всички същества живеят в доброта, Нека всички достигнем единство, нека има щастие по целия свят. Възхваляваме космичното съзнание, което е навсякъде и се грижи за всички нас, нека ни освободи от тъмнината на невежеството чрез знанието за нашата безсмъртна природа, така, както плодът щом узрее, естествено се откъсва от стъблото.

 

Гаятри мантра

Ом Бхур Бхува Сваха

Тат Савитур Вареням

Бхарго Девася Дхимахи

Дхийо Йо Нах Прачодаят

превод:

Ние медитираме върху това, което е безкрайно, тази светлина от мъдрост и истина,

която е във всяка частичка на Вселената, достойна за преклонение,

която е въплъщение на Знанието и Светлината.

Тази светлина, която дарява с мъдрост, знание, блаженство, вечен живот,

която е в есенцията на всичко и води към просветление.

 

Махамритунджая мантра

Ом траямбакам яджамахе

Сугандхим пущивардханам

Урварукамива баандханат

Мритьормукшиям амрита

Ом Шанти, Шанти, Шанти, Хари Ом

превод:

Възхваляваме Космичното съзнание, което е навсякъде и се грижи за всички,

нека ни освободи от тъмнината на невежеството чрез знанието за нашата безсмъртна

природа, така както плодът, щом узрее, се откъсва от стъблото.