bhramaramudra_189351

Мудрите

Тези интересни движения на ръцете и на цялото тяло, които нарчаме мудри присъстват в йога и допринасят за усилване на психическата сила. В йога се споделя възгледът за многоизмерна структура на човещкото тяло. Физическото тяло е само една от така наречените – обвивки /коши/. Това само едно от измеренията на съществуване. Енергията на човека е позната като прана – жизнена сила. Прана циркулира по така наречените – нади. Надите са енергийни потоци и са друг аспект от нашето съществуване. Връзката на физическото тяло и енергийното е чрез други центрове – чакри. Чакрите проникват във всички измерения на човешкото същество. Когато практикуваме мудра, всъщност се работи чрез физическото тяло с енергийното. Тъй като човек притежава енергия, следствие на което съществува, той би могъл при добра организация на системата тяло – ум, съответно – концентрация  /насочена мисъл/ и определено разположение на тялото, заедно с пранаяма и бандха /дишане и задържане на енергията/ да въздейства целенасочено върху своето състояние – здравословно и психическо. Може би всичко това звучи сложно. Просто опитайте. Съберете длани и затворете очи. Това е молитвената мудра. Така човек спонтанно произнася своята молитва към нещо по-висше. Това е един жест, който включва – ръцете, концентрация на ума и дълбоко осъзнато желание. Мудрите са средство, можем да ги правим, те са още една стъпка кам тайнството на живота. Ом Шанти Шанти.