pranajamaХатха йога прадипика – Контролът върху дъха е контрол на ума.

Човешката структура е многоизмерна. Тялото е само най-повърхностния слой. Дъхът е само външният аспект на универсалната жизнена  сила  – прана.

Дълбоката същност на прана е Животът, Висшата реалност. Прана оформя поле около физическото тяло, което създава мост между тялото и ума.

Контролът върху дъха не е просто регулиране на кислорода в белите дробове, а е регулиране на потока жизнена сила и съответно на умствените процеси. Чрез правилното регулиране на жизнената сила се оказва влияние върху нервната система, телесните функции и  се постига достъп до фините измерения на съществуването, чрез трансцедентиране на зависещите от мозъка действия на ума.

Според древните учения / Тайтирия упанишада / човешкото същество съществува едновременно на пет нива – обвивки, коши:

  1. Анандамая-коша, състои се от храна, материалното тяло.
  2. Пранамая-коша, състои се от жизнена сила, биоенергийно поле, обгръщащо материалното тяло.
  3. Маномая-коша, състои се от ум, манас, свързан със сетивните възприятия.
  4. Виджнанамая-коша – обвивка от интелигентност, висшият ум, разграничаващо разбиране.
  5. Анандамая-каша – обвивка от блаженство. Енергийно поле, чрез което индивидът се свързва с висшата реалност, която е блаженство по своята същност.

Според Шанкара:

Анандамая-каша не е идентична с висшата реалност, а с последното було на невежеството, разделящо трансцедентното Аз от висшата реалност. В нашето ежедневие не може да се разбере идеята за истинската природа, която е Азът, който трансцедентира петте обвивки.

Блаженството, което излъчва психиката във висши състояния на екстаз е несравнима с нищо друго. Блаженство – ананда е напълно различна от другите форми на екстаз. Ананда е дума, която може да се разбере погрешно като се отъждестви с някои преживявания на удоволствие.

Себереализацията не е преживяване, а преминаване отвъд ума и тялото, разкриване на истинската същност. Друга форма на съзнание.

Веданта – ние се превръщаме във всичко онова, което съзерцаваме, т.е. където е вниманието. Вниманието е решаващ фактор, как възприемаме света.

Това, към което е насочено вниманието ни дава информация за решенията, които вземаме – вниманието ни е насочено към нещо, това определя  качеството на живота.

!! Разбирайки силата на вниманието, йогите, чрез техниките за контрол на дъха въздействат върху ума.

Свами Вивекананда – Пранаяма е словосъчетание от думите: прана – жизнена сила; аяма – продължение, разширяване или удължаване на дъха, жизнената енергия, удължаване на самия живот.

Според Веданта жизнената сила в човешкото тяло функционира в 5 аспекта.

  1. Прана – влизащият поток, вдишването, изкачващ се, жизнената сила,  свързва се с вдишването, сърцето и главата. Движи се от гърдите към пъпа.
  2. Апана – низходящ поток, издишването, свързва се с пъпа и долната част на корема.
  3. Удана – възходящ поток, разположен в гърлото, свързан с речта и други функции на гърлото.
  4. Самана – среден поток, разположен в корема, свързан с храносмилането.
  5. Вяна – прониква в цялото тяло, функционира дори при отсъствие на вдишване и издишване.

С постигането на контрол върху тези пет енергийни потока, човек може да отвори вратата на вътрешния рай – т.е. да трансцедентира обикновеното дуалистиино съзнание.

Съществуват още пет второстепенни типа прана:

Най – важните потоци са прана и апана, съответно свързани с вдишването и издишването.

Всичките 10 потока циркулират по определени пътища – нади. 72000 нади, което символизира многобройността им.

Хатта йога се ограничава  с описването на 12 – 14 главни нади. От тях най-важни са три нади: Ида, Пингала и Сушумна. Всички нади изхождат от корена – Муладхара чакра. Разпределят се в цялото тяло  и отвъд него. Напомнят на дървоподобна структура от светещи влакна. Това е основната карта на енергийното поле.

Контролът на дъха

Първата задача при постигането на контрол върху  дъха е да се регулират и  хармонизират различните потоци в тялото.

Второ – да се поведе жизнената сила през централния канал  – Сушумна нади, намиращ се от Муладхра чакра до Сахасрара чакра.

Хатха йога  Прадипика „ Когато жизнената сила протече през Сушумна, умът се стабилизира. Това е метод за постигане на Самадхи, чрез пробуждане на змиевидната сила – основа на всички йога практики.

Посредством контрол върху дъха, йогинът енергизира и хармонизира   тялото и дава основа за умствена концентрация и навлиза във висшите състояния на съзнание. Също така постига пълно трансцедентиране на тялото и ума в мига на просветление.

Осем класически техники на пранаяма според Гхеранда самхита. Думата – Кумбхака означава – съд, използва са в смисъл – задържане на дъха:

1.      Сахита – кумбхака /скачен съд/

Известна като Нади шодхана пранаяма в съотношение – 1-4-2, заедно с уддияна бандха точно преди задържането на дъха.

2.      Суря бхеда пранаяма /съд на проникващото слънце/

Описание: Вдишване през дясната ноздра и издишване през лявата, плюс джаландхара бандха – сключване на брадичката в гърлото при задържането на дъха.

3.      Уджай – кумбхака /съд на победата/ – дишане със стегнато гърло. Има задържане на дъха след вдишването и сключване в гърлото. Задържането на дъха е с приятна продължителност, без напрежение.

4.      Шитали кумбхака /охлаждащ съд/ – езикът е свит като фунийка при вдишването, кратко задържане и издишване през ноздрите.

5.      Бхастрика кумбхака /мях/ – бързо вдишване и издишване през двете ноздри, движението е като на мях.

6.      Брамари кумбхака /съд на пчела/ продължително задържане на дъха след вдишване, запушват се ушите и се слушат вътрешните звуци, които са преднамерена произнесени по време на вдишването и издишването.

7.      Мурчха пранаяма /съд на изгубването на съзнание/ При вдишването главата се повдига нагоре, задържа се дъха, изпълнява се кхечари мудра, уджай пранаяма и шамбхави мудра.

8.      Кевали кумбхака /самотният съд/ – дъхът се задържа колкото е възможно повече. Повтаря се 5-8 пъти.

Следва продължение.

Скоро – Пранаяма на Патанджали – специално за хората, които търсят повече информация.

 

Материали за статията: Хатха йога прадипика; Хироши Мотояма „Чакрите – мост към висшето съзнанине”; подбрани мисли на някой велики учители; Георг Фоерщайн „Основите на йога”