Хатха йога флоу (поток от асани)

От възникналите през последните години различни подходи за практикуване на йога, можем да определим Хатха йога флоу като стил, в който чрез плавни движения се преминава от асана в асана. Това е един от начините да се слеят няколко важни компонента от йога в момента на практиката – поза, дишане, концентрация и медитация. Хатха йога флоу е подходящ стил за хора, които търсят дълбочина в своята практика, тъй като посредством потока от пози се преодолява влиянието на ума и емоциите, както и на ежедневния стрес. 

Асана означава стабилно, комфортно положение на тялото. Изучаването на позите е само първият етап от навлизането в йога. По-късно, когато вече имаме увереност и познания за изпълнението, се достига до ниво, в което можем са слеем асаните във флоу. Точно затова Хатха йога флоу има дълбочина и осъзнаване, защото без да сме овладели позите не можем ги подредим във флоу – потокът, чрез който обикновеното раздвижване от упражненията преминава в асана в медитация, което е същността на йогийската практика.

Практиките, които наричаме – Хридая стил, са йога флоу.

След йога за начинаещи това би бил много добър избор за надграждане и усъвършенстване по пътя на йога.

За повече информация – Люба Комитова, 0887 689903